TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. szeptember 10-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

rendkívüli

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                    (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirendi javaslat:

 

1.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 4/2009. (II.16.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.     Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

    

2.)    Előterjesztés „Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                    

 

3.)    Előterjesztés a „Belterületi vízrendezés Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                  

 

4.)    Előterjesztés a Dessewffy kastély felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                      

5.)    Előterjesztés Kopasz Géza, a városi piac üzemeltetőjének a piac bérleti díjának csökkentésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

6.) Egyebek

 

Zárt ülés

 

 

7.)    Előterjesztés a Tiszavasvári, Budai Nagy Antal utcán található 3014/2 és 3013/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

Tiszavasvári, 2009. szeptember 03.

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester