TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. augusztus 13-án (csütörtökön) 16.00 órára

 

 

rendkívüli

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

                                              

Napirendi javaslat:

 

 

1.)    Előterjesztés az „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” pályázat kivitelezőjének kiválasztását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

 

 

2.)    Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

3.)    Előterjesztés a TIVA-Szolg. Kft. törzstőke leszállításának végrehajtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

4.) Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2009. augusztus 12.

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester