TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2009. július 23-án (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.)    Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002.(II.19.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009 (II.16.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.)    Előterjesztés az állattartásról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság


 

 

4.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2009. I. félévi szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                                                                                                                                                        

5.)   Előterjesztés Magyarországi Magiszter Alapítvány részére rövid lejáratú kölcsön biztosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

6.)    Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Fegyveres István köztisztviselő

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7.)    Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek csökkentése létszámcsökkentésből és feladat átadásból következően.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.)    Előterjesztés Tiszavasvári intézményei alapító okiratainak módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

9.)    Előterjesztés Tiszavasvári városban működő alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai beszámolójának elfogadásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

10.) Előterjesztés „gyalog és kerékpárút kialakítása a Kabay úton” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

          Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                                     

 

11.) Előterjesztés Kopasz Géza a Városi Piac üzemeltetőjének a piac bérleti díjának csökkentésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                              

12.) Előterjesztés Földes János Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5. sz. alatti lakos bérlakás vásárlására vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Lakásügyi Bizottság

                                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

13.) Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

14.) Előterjesztés a VPV – TEAM ingatlanforgalmazó kft. Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

15.) Előterjesztés a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítéléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

Tiszavasvári, 2009. július 17.

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester