TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. július 14-én (kedden) 16.00 órára

 

rendkívüli

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirendi javaslat:

 

1.)    Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002.(II.19.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.)    Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.)    Előterjesztés a TIVA-Szolg. Kft. Alapító Okirata módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              

4.)    Előterjesztés a Tiszavasvári, Petőfi u. 24. szám alatti általános iskolai létesítmény óvodai célra történő átalakításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

5.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2009. július 10.

     Rozgonyi Attila

       polgármester