TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. június 18-án (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 6/2008. (II.21.) rendelet végrehajtásáról szóló 14/2009.(IV.24.) rendelet kiegészítéséről és módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Lakásügyi Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                    

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                                              

 

3.)    Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság


 

 

 

4.)    Előterjesztés a Képviselő-testület egyes díjmegállapító rendeletei felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

5.)    Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(IX.15.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Lakásügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

6.)    Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2008. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                              

7.) Előterjesztés a vállalkozókat érintő érdekvédelmi kezdeményezésről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 

 

8.) Közreműködői szerződés egészségügyi feladatok ellátásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                                              

 

9.) Előterjesztés foglalkozás egészségügyi vizsgálatok szabályozásáról és gyakoriságának meghatározásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                                                                                                            

10.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálója megbízásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság


 

 

 

11.) Javaslattétel a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetői pályázati kiírásának visszavonásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Csikós Magdolna munkaszervezet vezető/ Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

12.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának megalkotásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

13.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén új vendéglátó-ipari egységek kialakításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

14.) Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

15.) Előterjesztés a KEOP-2009.-7.2.4.0. kódszámú pályázat és a pályázathoz kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásról (Az előterjesztés 2009. június 15-én kerül kiküldésre.).

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

16.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti volt ékszerbolt helyiségének hasznosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

17.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Köztemetőnél lévő önkormányzati tulajdonú épület hasznosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

18.) Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatással kapcsolatos kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Lakásügyi Bizottság

                                                              

19.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady u. 14. II/2. sz. alatti bérlakás vételára fizetési határidejének meghosszabbításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Lakásügyi Bizottság

 

20.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 24. sz. alatti volt könyvtár épületének értékesítésére kötött előszerződés megszüntetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                     

21.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi Lakásfelújítási Tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Lakásügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

22.) Előterjesztés a „fecske és nyugdíjas lakás” program megvalósításának előkészítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                     Lakásügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                     

23.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen történő nyilvános illemhely kialakításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

24.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények vezetői illetménykiegészítésének felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

25.) Beszámoló az Esélyegyenlőségi Tanács munkájáról.

Előadó:                                       Várkonyi István alpolgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

26.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2009. június 12.

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester