TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. május 21-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.)    Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló 4/2006.(II.15.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

3.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződése meghosszabbításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

5.)    Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi támogatása előlegének részleges lemondásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                              

6.)   Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a közhasznúsági jelentésről.      Mellékletek:   1.   2.   3.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

7.)   Előterjesztés a Tiva-Szolg. Kft. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.)   Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési- és Fejlesztési Kft. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.)   Előterjesztés a Nyírségi Szakképzési-szervezési Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentésről és 2009. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

10.)    Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Kht. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentésről és a 2009. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

11.)    Előterjesztés a PIANO FEAST Menedzsment Koncertrendező Kht. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

12.)    Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról, a szerződés felülvizsgálatáról és a temetőben végzett tevékenységekről.      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási

 

13.)  Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2009. évi strandfürdő üzemeltetéséből származó veszteség finanszírozásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                                     

 

14.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Egészségtervéről.      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                              

15.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

16.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                                          

                                                    

17.) Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény óvodavezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

18.)    Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                     Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 

 

 

 

19.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata költségvetési szervei alapító okiratainak módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

20.) Előterjesztés „Gyári lakótelepi játszótér bővítése Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

                                                     Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

21.) Előterjesztés „Konyhai eszközök, berendezések beszerzése Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

22.) Előterjesztés a „Közcélú foglalkoztatás érdekében anyag és eszközbeszerzés Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

23.) Előterjesztés „a Tiszavasvári, Hősök útja aszfaltburkolatának és nyílt csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

24.) Előterjesztés „Teniszpálya és kosárlabdapálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.

 Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

25.) Előterjesztés „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események támogatása” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                     Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

26.) Előterjesztés Tiszavasvári Város közigazgatási területén lévő zöldterületek állapotának, helyzetének áttekintéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

                                                     Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

27.) Előterjesztés a képviselők által jelzett közterületi javítások sorrendjének megállapításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

28.) Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Lakásügyi Bizottság

 

29.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Tolbuchin u. 10. szám alatti bérlakás értékesítéséről, valamint egyes önkormányzati lakások adásvételi szerződésének megszüntetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Lakásügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

30.) Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat                               

 

31.) Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési- és Fejlesztési Kft. könyvvizsgálója megbízásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

32.) Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról, a könyvvizsgáló megbízásával kapcsolatos szerződés elfogadásáról és TIVA-Szolg Kft. Alapító Okirata módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

33.) Egyebek

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

 

34.)    Előterjesztés a Vasvári Pál Gyermekdíj és az "Év Köztisztviselője" Kitüntető Díjak odaítéléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                              

 

 

 

Tiszavasvári, 2009. május 15.

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester