TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2009. április 23-án (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

 

Napirendi javaslat:

 

1.)        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 6/2008. (II.21.) rendelet végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetről, az egyszerűsített éves beszámoló (a csatolt könyvvizsgálói jelentés figyelembe vétele mellett) és a 2008. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyásáról.        MELLÉKLET

 Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

2.)        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendelet módosításáról.

 Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.)        Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról.

 Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Lakásügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

4.)       Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2008. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról.

                        Előadó:                                  Nagy Zoltán, a kuratórium elnöke

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

           Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele

 

5.)       Előterjesztés „Tiszavasvári város 2008. évi közrend- és közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés jóváhagyásáról.        MELLÉKLET

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Balogh Barnabás, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

6.)       Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2008. évben végzett tevékenységéről.

 Előadó:                                       Simon István, a Városi Polgárőrség elnöke

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       

7.)       Javaslattétel a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetői pályázati feltételeire a Kistérségi Társulás Tanácsa felé.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Csikós Magdolna és Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.)       Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium iskolaigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

9.)       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

 Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

10.)   Előterjesztés Tiszavasvári Város Közbeszerzési Szabályzatának időszakos módosításáról.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

11.)   Előterjesztés a Tiszavasvári, Kabay úti kerékpárút kialakításáról.

 Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

12.)   Önkormányzati kezdeményezés energia-beszerzési társulás létrehozásáról a Tiszavasvári kistérségben.     MELLÉKLET

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

13.)   Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

14.)   Előterjesztés „fecske és nyugdíjas lakás” program megvalósításának előkészítéséről.

 Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                               

15.)   Előterjesztés Tiszavasvári Város egyes utcáinak javításáról.

 Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

               

                                             

16.)    Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

17.)    Előterjesztés az „Év Pedagógusa”, az „Év Közalkalmazottja” és a „Cigány Közösségért” Kitüntető Díjak odaítéléséről.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 

Tiszavasvári, 2009. április 17.

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester