TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2009. március 31-én (kedden) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                  

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1.)      Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola Pethe Ferenc Iskolai Egység, valamint az Egyesített Óvodai Intézmény Kerek-perec Óvoda fenntartói átadásáról

 Előadó:                                        Rozgonyi Attila polgármester

 Témafelelős:                                              Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

2.)      Előterjesztés az orvosi ügyelet közbeszerzésének eredményéről

 Előadó:                                        Rozgonyi Attila polgármester

 Témafelelős:                                             

 

 

3.)        Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2009. március 27.

 

 Rozgonyi Attila

   polgármester