TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2009. március 19-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           

 

Napirendi javaslat:

 

1.)        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009.(II.16.) rendeletének módosításáról.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

2.)        Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2005.(IX.19.) rendelet felülvizsgálatáról.

  Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.)        Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról.

  Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                               Lakásügyi Bizottság

 

4.)        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

5.)        Előterjesztés a város Közfoglalkoztatási Programjáról és a 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervről.         MELLÉKLETEK:   1.    2.    3.    4.    5.    6.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

6.)        Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről” című számvevői jelentésről, az abban foglaltak alapján végrehajtandó intézkedésekről.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

7.)        Előterjesztés jogszabályváltozás kezdeményezéséről.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsa osztályvezető és Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                              

8.)        Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.)        Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-hulladék Gazdálkodási Társulás Alapító Okirata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-hulladék Gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról.       MELLÉKLET

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

10.)    Előterjesztés a TIVA-Szolg. Kft. törzstőke-leszállításáról és az Alapító Okiratának módosításáról.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

               

11.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

  Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

12.)    Előterjesztés a Tiszavasvári Médiák Tanácsadó Testületének létrehozásáról.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

13.)    Előterjesztés a városi sportlétesítmények használati szabályzatáról.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

14.)    Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

15.)    Előterjesztés az „Egyesített Óvodai Intézmény Lurkó-kuckó óvoda épületének bővítése” című pályázat benyújtásáról.      MELLÉKLET

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                              

16.)    Előterjesztés a genetikailag manipulált vetőmagok használatának korlátozásáról.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                              

17.)    Tájékoztató a Városi Könyvtár vizsgálati jelentéséről.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

18.)    Tájékoztató az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita

 

19.)    Tájékoztató a szociális városrehabilitáció pályázat engedélyes és tender tervdokumentációja elkészítőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

 

 

 

20.)    Tájékoztató a Tiszavasvári Város üdülőterületén, viziközműtársulati beruházásban megvalósult szennyvízelvezető rendszer átadás-átvételéről.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

21.)    Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2009. március 13.

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester