TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. február 12-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

           

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezetről.          Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2008. (II.21.) rendelet módosításáról.

  Előadó:                                        Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                      

3. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(VI.22.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

4. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006.(I.24.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5. Előterjesztés a luxusadóról szóló 11/2006.(III.31) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Jancsó Istvánné köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                           Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

6. Előterjesztés a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól.

   Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

               

7. Előterjesztés a vagyonkezelés szabályairól.

   Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2008. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.

                  Előadó:                                                Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

9. Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület 2008. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.

                  Előadó:                                                Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2008. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.

                  Előadó:                                                Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

11. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2008. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.

                  Előadó:                                                Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Médiák Tanácsadó Testületének létrehozásáról.

                  Előadó:                                                Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 

13. Előterjesztés Tiszavasvári város időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

                  Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

14. Előterjesztés a Vasvári Pál Emlékünnepség szervezési munkálatainak előkészületeiről.

                  Előadó:                                                Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

15. Előterjesztés a településen begyűjtött lakossági szilárdhulladék lerakással történő ártalmatlanításának helyszíni kijelöléséről és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Városfejlesztési Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

16 Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére irányuló kérelemről és az új megbízott vezető határozott időre szóló megbízásáról.

                   Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

    

17. Előterjesztés a lakásgazdálkodási tevékenység felülvizsgálatáról.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

18. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatóságának Térségi Szolgáltató Központ épületében lévő helyiség használatra vonatkozó kérelemről.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

19. Előterjesztés közjóléti ligeterdő kialakításáról.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

20. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti, jogcím nélkül használt gépkocsi-tárolók kiürítéséről. 

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

21. Előterjesztés a Tiszavasvári Vásártér u. és Szilágyi u. közlekedési kapcsolatának kialakításáról.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

22. Tájékoztató a távhőszolgáltatási díjtételek megalapozottságának vizsgálatáról.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

23. Egyebek

 

 

ZÁRT

 

 

24. Előterjesztés a J-MIX Kft. tiszavasvári 2844 hrsz-ú, volt Városi Könyvtár ingatlan vételére vonatkozó kérelemről.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

25. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. III/5. és a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. III/7.  sz. alatti üres bérlakások értékesítéséről.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Lakásügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

26. Előterjesztés a „Vasvári Pál” Ifjúsági Kitüntető Díj adományozásáról.

   Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

Tiszavasvári, 2009. február 06.

 

 Rozgonyi Attila

   polgármester