TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. december 18-án (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           

Napirendi javaslat:

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2008. (II.21.) rendelet módosításáról.     Melléklet

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

 1. Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007.(XI.28.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.                      Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2005.(IX.19.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló 4/2006.(II.15.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

 1. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006.(I.24.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:        Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Véleményezi:       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                      

 

 1.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. működésének hatékonyabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Dr. Kórik Zsuzsanna

        Véleményezi:       Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 1. Beszámoló a TELSE munkájáról, a feladatellátási szerződés alapján végzett szociális tevékenységéről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Dr. Kórik Zsuzsanna

        Véleményezi:       Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 1. Előterjesztés „Egészségügyi Komplexum építése Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Kabai Jakabné köztisztviselő

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                               Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a településen begyűjtött lakossági szilárdhulladék lerakással történő ártalmatlanításának helyszíni kijelöléséről és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Gáspár Ferenc köztisztviselő

Véleményezi:       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági  Bizottság

 

 1. Előterjesztés a NYÍRVIDÉK TISZK közhasznú társaságból átalakulással létrejövő kiemelkedően közhasznú nonprofit társaság létrehozásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Bosák Nóra köztisztviselő

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Szociális Bizottság

 

 1. Előterjesztés HM inkurrens anyagok ingyenes átruházása című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Tóth Tibor köztisztviselő

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata általános közbeszerzési tanácsadási feladatainak 2009. évre vonatkozó ellátására érkezett ajánlatról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Sportcsarnok és egyéb sportlétesítmények jövőbeni üzemeltetéséről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika Kabinet vezető

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi üléstervéről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Dr. Fülöp Erik köztisztviselő

        Véleményezi:       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

 1. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény óvodavezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó Tanácsadó Testületének 2008. évi szakmai tevékenységéről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika Kabinet vezető

Véleményezi:       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységének II. félévi beszámolójáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika Kabinet vezető

Véleményezi:       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

 1. Előterjesztés az önkormányzati intézményekben alkalmazott bérleti díjak felülvizsgálatáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika Kabinet vezető

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

       

 1. Előterjesztés „A szabadidő park és jogging pálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat támogatási összegének csökkentéséről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés Kiss Sándorné Tiszavasvári, Hunyadi u. 13. szám alatti lakos hátralék megfizetésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés honvédségi bérlőkijelölésű gépkocsi tárolók bérlőkijelölési jogának végleges megszerzéséről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevételek felhasználásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

24.  Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Kuik Sándorné köztisztviselő

        Véleményezi:     Pénzügyi Bizottság

                                               Városfejlesztési Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

 1. Egyebek.

 

 

 

ZÁRT

 

26.  Előterjesztés a tiszavasvári 0358/169 hrsz-ú ingatlanon történő útépítésben való közreműködésről.

Előadó:                 Rozgonyi Attila polgármester

                  Témafelelős:                      Áfra Miklós aljegyző

  Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

27.  Előterjesztés az ELEX-UNIVILL Kft. önkormányzati ingatlan vételárának megfizetésére vonatkozó kérelemről.

Előadó:                 Rozgonyi Attila polgármester

                  Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

  Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

28.  Előterjesztés a „Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális Életért” Kitüntető Díj, valamint a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről. 

Előadó:                 Rozgonyi Attila polgármester

                  Témafelelős:                      Rácz Mónika Kabinet vezető

  Véleményezi:                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

Tiszavasvári, 2008. december 12.

 

 

 

 

 Rozgonyi Attila

   polgármester