TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. november 27-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           

Napirendi javaslat:

 

 

 1. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II.19.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

               

 1. Előterjesztés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól szóló 6/1998.(III.10.) rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

        Véleményezi:       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 11/2004.(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

Előadó:                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

 1. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 15/2007.(IV.27.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1.  Előterjesztés a Vasvári Kártya Program működésének további feltételeiről, valamint a Vasvári Kártya bevezetéséről és használatáról szóló 4/2008.(II.01.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika osztályvezető

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2008. (II.21.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről, 2009. évi költségvetési koncepcióról és a 2009. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

        Véleményezi:     Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdaági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári város területén közlekedő menetrend szerinti autóbusz-közlekedés díjainak megállapításáról szóló többszörösen módosított 26/2003.(XII.02.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009-2013. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervéről, valamint 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési és felügyeleti ellenőrzési tervéről.   

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Nagy László belső ellenőrzési vezető

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                              

 1. Előterjesztés a Városi Strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos hitelfelvétel feltételrendszeréről és üzleti tervről.     Melléklet

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a „múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című TIOP-1.2.2./08/1. pályázat támogatásáról. 

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika osztályvezető

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés szabadidő park és jogging pálya kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Bosák Nóra köztisztviselő

                Véleményezi:       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 1. Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő átadása iránti kérelemről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

               

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. III/7. és Ady Endre u. 14. I/2. szám alatti üres bérlakások értékesítéséről. 

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Lakásügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium iskolaigazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Dr. Tóth Marianna

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális ás Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés lakásfenntartási támogatásban részesülő lakosság tüzelőanyag ellátásának lehetőségeiről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                               Lakásügyi Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

 1. Előterjesztés a honvédségi bérlőkijelölésű önkormányzati bérlakások bérlőkijelölési jogának átruházására kötendő megállapodás módosításáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Lakásügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

 1. Tájékoztató a Tiszavasvári Üdülőterületi Csatorna Viziközmű Társulat részére folyósított hitelállomány és a megvalósult közművagyon átvételéről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Tájékoztató a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. hatékonyabb működtetése érdekében meghatározott feladatokról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

 

 

 1. Egyebek.

 

 

 

ZÁRT

 

23.  Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 164. szám, valamint a Bajcsy-Zsilinszky u. 16. és 57/2. szám alatti magántulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő felajánlásáról.

Előadó:                                 Rozgonyi Attila polgármester

                  Témafelelős:                      Kuik Sándorné köztisztviselő

  Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2008. november 19.

 Rozgonyi Attila

   polgármester