TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2008. szeptember 11-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                  

 

Napirendi javaslat:

 

1.)      Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (IX. 15.) rendelet módosításáról.

        Előadó:                                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                      

2.)      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányazta 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2008. (II. 21.) rendeletének módosításáról.     Melléklet

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

                                                                                                                    

3.)      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 6/2008. (II. 21.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Lakásügyi Bizottság                                                                                                                                                                             Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                                                                                                                                                                  

 

4.)      Előterjesztés az egészségügyi alapellátás értékeléséről.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                                      Cigány Kissebségi Önkormányzat

                                                                     

 

5.)      Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                      Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

6.)      Előterjesztés a Kistérségi Közoktatás Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terv felülvizsgálatáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                                      Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

7.)      Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Sportcsarnok fűtési rendszerének kiváltásáról (leválasztásáról).

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                                                                                                            

8.)      Előterjesztés a Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság új laktanyájának építéséről.  

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

9.)      Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. kollektív szerződésének módosításáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                                                                                           Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

10.)  Előterjesztés Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                                     

                                                                     

11.)  Előterjesztés a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése” című pályázat támogatásáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                                     

 

12.)  Előterjesztés Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységének beszámolójáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                     

 

13.)  Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületének felújítása” című pályázat benyújtásáról .

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

14.)  Előterjesztés a közfoglalkoztatás helyzetéről és eredményességéről az átszervezést követő időszakban.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

15.)  Előterjesztés a „Szabadidőpark és jogging pálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat eredményéről.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

16.)  Előterjesztés a Honvédségi bérlőkijelölésű önkormányzati bérlakások értékesítéséről.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

17.)  Előterjesztés a „Wienerberger-Jövővár 2008” pályázati kiírásra benyújtott pályázat eredményéről.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                                                                                                                          

18.)  Előterjesztés az önkormányzati bérlakások vételára fizetési határidejének meghosszabbításáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Lakásügyi Bizottság

 

19.)  Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról. .

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                                     

20.)  Tájékoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata által 2008. évben benyújtott pályázatokról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                          

 

21.)  Tájékoztatás a Piano Feast Kht. Üzletrészével kapcsolatban.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

 

22.)  Egyebek.

                                     

 

ZÁRT ÜLÉS

 

23.)  Előterjesztés Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 109. sz. alatti ingatlanok vásárolásáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                             

24.)  Előterjesztés a tiszavasvári 1438 és 1440 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

25.)  Előterjesztés a tiszavasvári 2353 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű, valamint a tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú telephely megnevezésű ingatlanok értékesítéséről.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2008. szeptember 5.

 

 Rozgonyi Attila

   polgármester