TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. július 24-én (csütörtökön) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

A testületi ülés helye:          

 

Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                               (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1.      Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező kommunális hulladéklerakó támfal magasításának költségviseléséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

 

2.      Előterjesztés a középfokú oktatási intézmények összevonásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                      

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

3.      Előterjesztés Szűcs József magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                      

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

4.      Előterjesztés Oleár László magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

5.      Előterjesztés az összevont középiskolák igazgatói megbízásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

6.      Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás alap-megállapodásának módosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

 

7.      Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság részére az intézményi étkeztetési feladatok ellátását biztosító kölcsön nyújtásáról.

Előadó:                                         Rozgonyi Attila polgármester

 

8.      Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

 

9.      Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 

 

10.  Előterjesztés a tiszavasvári 2353 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű, a tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú telephely megnevezésű, valamint a tiszavasvári 2844 hrsz-ú könyvtár megnevezésű ingatlanok értékesítéséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

 

 

                                                                                                                                          

Tiszavasvári, 2008. július 23.

 

 

 

   Rozgonyi Attila

     polgármester