TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2008. június 19-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

                        összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                     (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

1.)        Előterjesztés az egészségügyi alapellátás értékeléséről.

Előadó:   Malinák Gyula kollegális vezető, háziorvos

 

2.)        Előterjesztés a „Roma a Romákért Önsegélyező Csoport” 2007. évi tevékenységéről

                    Előadó:   Rókáné Kató Erzsébet, a csoport koordinátora

 

3.)        Előterjesztés a Városi Kincstár szerepéről és működésének eredményességéről.

                    Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester

 

4.)        Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról a temetőben végzett tevékenységekről.

 Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester

 

5.)        Tájékoztató a Városi Piac üzemeltetésének tapasztalatairól és a bérleti díjának felülvizsgálatáról.

        Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester

 

 

6.)     Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2008. május 26.

   Rozgonyi Attila  

     polgármester