TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. június 2-án (hétfőn) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                  

Napirendi javaslat:

 

 

1.)      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2008.(II.21.) rendeletének módosításáról.

        Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

 

2.)        Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

 

3.)        Előterjesztés az „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázat benyújtásáról.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

 

4.)        Előterjesztés a „Szabadidő park és jogging pálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

 

5.)        Előterjesztés a térfigyelő rendszer telepítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról a decentralizált támogatási programok pályázati rendszerének HÖF TEKI keretén belül.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

 

6.)        Előterjesztés az információs táblák telepítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról a decentralizált támogatási programok pályázati rendszerének HÖF TEKI keretén belül.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

 

7.)        Előterjesztés „A Tiszavasvári Kommunális Hulladéktelep gyűjtőmedence töltéseinek magasítása” című pályázat benyújtásáról.

 Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

 

8.)        Egyebek

 

Tiszavasvári, 2008. május 29.

 Rozgonyi Attila

   polgármester