TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. május 22-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                     (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                  

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2008. (II.21.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.      Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

Véleményezi:                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

3.      Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2007. évi ellátásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

       

4.      Előterjesztés a NYÍRVIDÉK TISZK Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                                     

 

5.      Beszámoló a TIVA-Szolg Kft. 2007. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                      

6.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.     Mellékletek:   1.   2.   3.   4.   5.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                                                                                    

7.      Előterjesztés a Városi Kincstár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.      Előterjesztés a „Dessewffy kastély jobboldali szárnyának homlokzati felújítása” című pályázat erdményéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                      

9.      Előterjesztés a „Tárt Kapus Létesítmények Programban való részvétel” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                 Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

10.  Előterjesztés a „Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                

11.  Előterjesztés az „Integrált szociális jellegű városrehabilitációs” pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                          Benicsák István alpolgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

12.  Előterjesztés az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadásáról.

Előadó:                                          Benicsák István alpolgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

13.  Előterjesztés „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatása” című pályázat benyújtásának támogatásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

14.  Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2007. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról, valamint a Tanácsadó Testület szakmai tevékenységéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

15.   Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatása előlegének részleges lemondásáról.

 Előadó:                                         Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                      

 

16.  Előterjesztés a Tiszavasvári Krúdy út 8. III/7. és a Kossuth u. 2. III/5. szám alatti önkormányzati ingatlanok értékesítéséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

 

17.  Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Lakásügyi Bizottság

                                                      

 

18.  Előterjesztés a kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

19.  Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, ún. „tóaljai” ingatlanok haszonbérbe adásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                              

20.  Egyebek.

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

21.  Előterjesztés az „Év Köztisztviselője” Kitüntető Díj és a „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                              

22.  Előterjesztés Uszikov Eduárd Alekszándrovics önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági ingatlan vásárlása iránti kérelemről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

23.  Előterjesztés magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról. .

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

Tiszavasvári, 2008. május 15.

 

 

 

 

 

   Rozgonyi Attila

     polgármester