TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2008. április 3-án (csütörtökön) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                  

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1.)      Előterjesztés a „fecskelakás és nyugdíjasház” program indításáról.

        Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

 

2.)        Előterjesztés fecskelakás és nyugdíjasház építésére vonatkozó pályázat Holcim Hungária Otthon Alapítványhoz történő benyújtásáról.     Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

 

3.)        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                        Rozgonyi Attila polgármester

 

4.)        Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

5.)        Előterjesztés Uszikov Eduárd Alekszándrovics önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági ingatlan vásárlása iránti kérelméről.

  Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

 

 

Tiszavasvári, 2008. április 1.

 Rozgonyi Attila

   polgármester