TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2008. március 20-án (csütörtökön) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                     (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                  

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.      Előterjesztés a lakások és a nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 15/2007. (IV.27.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                 Bundáné Badics Ildikó jegyző

Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                             Ügyrendi és Jogi Bizottság
                                             Lakásügyi Bizottság

                                             Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.      Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai között létrejött megállapodások módosításáról.

Előadó:                                 Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.      Előterjesztés „Tiszavasváriban, a Polgári és Adria utak kereszteződésében körforgalmú csomópont kiépítése” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                               Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.    Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépítendő nyitott tanmedence építési-műszaki tervdokumentációja elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

 Előadó:                                Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                    Pénzügyi Bizottság

                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

5.      Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

Előadó:                                 Rozgonyi Attila polgármester

             Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

6.  Előterjesztés az önkormányzati bérlakások eladási árának módosításáról.

             Előadó:                                 Rozgonyi Attila polgármester

                 Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                               Lakásügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

7.      Előterjesztés az önkormányzati bérlakások értékesítéséről.

Előadó:                 Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                     Lakásügyi Bizottság

 

8.      Előterjesztés a Tiszavasvári, Bartók Béla út 1. szám alatti bérlakás értékesítéséről.

Előadó:                                 Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                             Lakásügyi Bizottság

                                             Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.      Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról.

Előadó:                                 Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

 

10.  Előterjesztés a közoktatási intézmények kistérségi fenntartásának lehetőségéről szóló elvi döntésről.

       Előadó:                               Rozgonyi Attila polgármester

          Véleményezi:                   Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                     Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

11.  Előterjesztés a Borsod Volán ZRt. autóbusz-járatok megszüntetéséről szóló tájékoztatásának tudomásulvételéről.      Melléklet

 Előadó:                               Rozgonyi Attila polgármester

  Véleményezi:                    Városfejlesztés Bizottság

 

12. Tájékoztató az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

Előadó:                 Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                     Lakásügyi Bizottság

 

       13. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2008. március 12.

   Rozgonyi Attila  

     polgármester