TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. március 6-án (csütörtökön) 14.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                     (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.)        Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.21.) rendelet módosításáról.

        Előadó:                        Rozgonyi Attila polgármester

          Véleményezi:            Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

           

2.)        Előterjesztés a „Kabay János Általános Iskola tornaterem férőhely gondjainak megoldásáról” szóló 184/1999. (VIII.12.) Kt. sz. határozatának felülvizsgálatáról.

Előadó:                        Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:            Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

3.)        Előterjesztés a Városi Kincstár – határozott idejű megbízás lejárta miatt – megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról.

        Előadó:                       Rozgonyi Attila polgármester

          Véleményezi:            Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

4.)        Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola – határozott idejű kinevezés lejárta miatt – megüresedő iskolaigazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról.

       Előadó:                         Rozgonyi Attila polgármester

         Véleményezi:             Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

5.)        Előterjesztés a helyi diáksport támogatásáról.

         Előadó:                      Rozgonyi Attila polgármester

           Véleményezi:           Pénzügyi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

6.)        Előterjesztés az Egészségügyi Komplexum építészeti-műszaki tervdokumentációja elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.

       Előadó:                         Rozgonyi Attila polgármester

         Véleményezi:             Pénzügyi Bizottság

                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                               Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                              

7.)        Előterjesztés a „tiszavasvári 584 hrsz-ú közterületen lévő illegális hulladéklerakó felszámolása és új funkcióval való ellátása” című pályázat benyújtásáról.       Melléklet

Előadó:                         Rozgonyi Attila polgármester

         Véleményezi:             Pénzügyi Bizottság

                                               Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.)        Előterjesztés a 2523 hrsz-ú ingatlan termelésből való kivonásáról.

 Előadó:                        Rozgonyi Attila polgármester

          Véleményezi:            Pénzügyi Bizottság

                                               Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.)        Egyebek:


- 3632 sz. összekötő út 0+000-7+191 km szelvények közötti szakasz burkolatmegerősítési tervéről

                         
- A Polgármesteri Hivatal részére történő új személygépjármű vásárlásáról, illetve használt gépjármű értékesítéséről

 

 

 

Tiszavasvári, 2008. február 27.

 

 

 

 

 

   Rozgonyi Attila

     polgármester