TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2008. január 24-én (csütörtök) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                    (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                  

Napirendi javaslat:

 

 

1.)      Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2008. évi költségvetéséről.

Előadó:                                                        Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                             Pénzügyi Bizottság

                                                                      Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                              

2.)        Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és az Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                                            Pénzügyi Bizottság

                                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

Városfejlesztési Bizottság

                                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                        Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

3.)        Előterjesztés az Egészségügyi Komplexum pályázata elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló megbízásról.

Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                            Pénzügyi Bizottság

                                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság                                                                                                                                

Városfejlesztési Bizottság

 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                     

4.)        Előterjesztés a végelszámolás alatt lévő TIVABUSZ Kft. vagyonának hasznosításáról.

Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

5.)        Előterjesztés a BORSOD VOLÁN ZRt. autóbusz-járatok megszüntetéséről szóló tájékoztatásának tudomásulvételéről.

Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

   Véleményezi:                                           Városfejlesztési Bizottság

                                                                       

 

6.)        Egyebek

 

 

 

 

 

                      

Tiszavasvári, 2008. január 22.

 

   Rozgonyi Attila

     polgármester