TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2008. január 17-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

 

Ünnepi ülésre

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:                Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                      (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Az Ünnepi ülést követően a

 

Rendes ülés helye:      Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                     (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

                                  

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.             Előterjesztés az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló módosított 5/2007 (II.27.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó mb. jegyző

Véleményezi:                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

2.             Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 15/2007 (IV.27.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó mb. jegyző

    Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.             Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003 (XI. 5.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.

     Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó mb. jegyző

     Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.             Előterjesztés a Vasvári Kártya bevezetéséről és használatáról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó mb. jegyző

Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

5.             Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi jelzéséről.      Melléklet

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

6.             Előterjesztés a 2008. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó mb. jegyző

Véleményezi:                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7.             Előterjesztés a tiszavasvári 2353 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésű, valamint a tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú telephely megnevezésű ingatlanok értékesítéséről.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.             Előterjesztés az önkormányzati bérlakások értékesítéséről.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.             Előterjesztés Tiszavasvári Város Időszaki Lapja kiadói teendőinek ellátásáról.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

10.         Előterjesztés „a Kabay János Általános Iskola tornaterem férőhely gondjainak megoldásáról” szóló 184/1999. (VIII.12.) Kt sz. határozat hatályon kívül helyezéséről.

     Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

     Véleményezi:                         Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

11.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság alapító okiratának és a feladatellátásról szóló megállapodás módosításáról.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                   Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

 

 

 

12.         Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott intézmények Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

13.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Esélyegyenlőségi Programjáról és a település helyzetelemzéséről.      Mellékletek: 1.     2.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

             Véleményezi:                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

14.         Előterjesztés a helyi diáksport támogatásáról.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

          Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

15.         Előterjesztés Tiszavasvári „Görland” Extrém Sportpálya felügyeletének megoldásáról.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                         Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                   Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

16.         Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

17.         Előterjesztés a Tiszavasvári, Bajcsy Zsilinszky u. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezéséről.

             Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

             Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

18.         Előterjesztés a jegyzői állás betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                  Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2008. január 9.

 

   Rozgonyi Attila

     polgármester