Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Hírek »
Állásajánlat: gondozó-ápoló Nyomtatás

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
gondozó/ápoló
munkakör ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87., Bentlakásos intézmény

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
A szociális gondozó és ápoló a szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi területén a szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik.
Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja. Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Pályázati feltételek: Közép/ emelt szintű szakképesítés, szociális gondozó és ápoló, gyakorló ápoló, ápoló, végzettség, vagy folyamatban lévő képzés. Büntetlen előélet és cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szociális, vagy egészségügyi területen szerzett szakmai tapasztalat

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Folyamatban lévő, vagy megszerzett szakirányú képesítés,
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. 02.01-től tölthető be

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, a Kornisné Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) címére kérjük megküldeni.
Pályázat benyújtásának további lehetőségei:
e-mail: titkarsagtiszek@gmail.com
Személyesen: Kornisné Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. szám alatti központi irodába történő leadással
További információ a 06-42-520-002-es telefonszámon kérhető.

  

Advertisement