Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

2020. évi rendeletek Nyomtatás

 - 1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

- 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól

- 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Polgármesteri rendeletek veszélyhelyzetben

- 7/2020.(III.27.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 8/2020. (IV.1.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 9/2020. (IV.1.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város településképének védelméről

- 10/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról

- 12/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Tiszavasvári városban működő Városi Piac 65. életévüket betöltő személy általi látogatásának eltérő szabályairól veszélyhelyzet idején

- 13/2020. (V.7.) önkormányzati rendelete a Tiszavasvári városban működő Városi Piac nyitva tartásáról és a 65. életévüket betöltött személy általi látogatásának eltérő szabályairól veszélyhelyzet idején

- 14/2020.(V.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 15/2020. (V.28.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 16/2020. (VI.5.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról


- 17/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2019. (II. 19.) rendelet végrehajtásáról

- 18/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 19/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 20/2020. (VIII.3.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 21/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 22/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 23/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól

- 24/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról


 Polgármesteri rendeletek veszélyhelyzetben

- 25/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete A nyilvános helyen és közterületen történő kötelező maszkviselés szabályairól

- 26/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete A környezetünk védelméről szóló 24/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 27/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 28/2020. (XII.7.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 29/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 17/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 30/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 32/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 31/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

- 32/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 33/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Advertisement