Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

2013. évi rendeletek Nyomtatás

 

- 1/2013. (II.1.) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjára vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

- 2/2013. (II.1.) önkormányzati rendelete A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

- 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról     +Melléklet

- 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről     +Melléklet

- 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 6/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

- 7/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

- 8/2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 9/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete A lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 18/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

- 10/2013.(V. 3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 11/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 5/2012. ( II. 13.) rendelet végrehajtásáról

- 12/2013.(V.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 13/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 14/2013.(V.24.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 15/2013.(V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 16/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

- 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

- 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

- 19/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

- 20/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

- 21/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete A vásárokról és piacokról szóló 25/2010. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 23/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 24/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

- 25/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 26/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról    +Melléklet

- 27/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

- 28/2013. (X.01.) önkormányzati rendelete A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

- 29/2013.(X.25.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 30/2013.(X.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

- 32/2013. (X.28.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól

- 33/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

- 34/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

- 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

- 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

- 39/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 40/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 41/2013. (XII.19.)) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 42/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

 

Advertisement