Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Szeptember Nyomtatás

 

- 222/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata A TIVA-SZOLG Kft. jövőbeli működéséről és kintlévőségeinek behajtásáról (amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a 3/2013.(IX.12.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 223/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata Árpád-kori alagút feltárása

- 224/2013.(IX.12.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezetője megbízási idejének módosításáról

- 225/2013.(IX.12.) Kt. számú határozata Nácsáné Dr. Kalán Eszter önkéntes munkavégzésre történő felhatalmazásáról a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központban

- 226/2013. (IX. 12.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 227/2013. (IX. 12.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2013.(II.15.) rendelet I. féléves végrehajtásáról    +Melléklet

- 228/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának módosításáról

- 229/2013. (IX. 12.) Kt. számú határozata a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról

- 230/2013. (IX. 12.) Kt. számú határozata az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

- 231/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat támogatást megelőlegező 1-2-13-4400-0232-8 számú hitelszerződése módosításáról

- 232/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési szabályzatának megalkotásáról

- 233/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési eljárás kiírása

- 234/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

- 235/2013. (IX.12.) Kt. számú Határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja között a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához szükséges Együttműködési Megállapodás megkötéséről szóló 196/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat módosítása

- 236/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról

- 237/2013.(IX.12.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságállományának a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (9) bekezdése alapján történő állam általi átvállalásáról

- 238/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata Dancsné Orosz Katalin tiszavasvári 0358/19 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről

- 239/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 2351 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és a tiszavasvári 0371/1 hrsz-ú PROFAIM Kft. tulajdonában lévő ingatlan cseréjéről

- 240/2013. (IX.12.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú saját használatú út megnevezésű ingatlanok értékesítéséről

- 241/2013. (IX.30) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ, mint integrált szociális intézmény kapcsán szükségessé váló „profiltisztítás”

- 242/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, az Olasz István által kezdeményezett eljárás tekintetében

- 243/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok érvényességéről

- 244/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata A Központi Orvosi Rendelő utcafronti nyílászáróinak cseréjéről

- 245/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata Ivóvízminőség-javítás érdekében pályázat benyújtásáról

- 246/2013. (IX.30.) Kt. számú Határozata A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról     +Melléklet

- 247/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról

- 248/2013.(IX.30.) Kt. számú határozata Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője vezetői pótlékának, kereset-kiegészítésének megállapításáról 2013. szeptember 1. napjától

- 249/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata a Városi Kincstár – határozott idejű megbízás időtartama alatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 250/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a VASÉP Vasipari Kft. által kezdeményezett egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

- 251/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, a VASÉP Vasipari Kft. által kezdeményezett eljárás tekintetében

- 252/2013. (IX.30.) Kt. számú határozata Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékoztató levelére
 

 

Advertisement