Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

November Nyomtatás

 

- 281/2013. (XI.14.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Csomós Zsolt és Virág Imre által kezdeményezett módosításáról

- 282/2013.(XI.14.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási-hitelkeret biztosításáról

- 283/2013. (XI.14.) Kt. számú határozata Az ÉAOP-4.1.1/A-11-2011-0006 kódszámú óvodafejlesztés pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 284/2013. (XI.14.) Kt. számú határozata Rozgonyi Attila által meg nem fizetett perköltségről

- 285/2013.(XI.14.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár intézményvezetői álláshelyének átmeneti ellátására beérkezett pályázat elbírálásáról

- 286/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata A gyári lakótelep víziközmű szolgáltatásának jövőbeli ellátásáról

- 287/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának  módosításáról

- 288/2013 (XI.28.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018.évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a 2014. évi éves ellenőrzési terve    +Melléklet

- 289/2013. (XI. 28.) Kt. számú határozata Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről

- 290/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

- 291/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet ellátása érdekében a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbításáról

- 292/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata a háziorvosok által használt önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők rezsiköltség számítási módjának megvizsgálásáról és a háziorvosok által teljesített tényleges befizetésekről

- 293/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések felülvizsgálatáról

- 294/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 295/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, a Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett eljárás tekintetében

- 296/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata Az ÉAOP-4.1.1/A-11-2011-0006 kódszámú óvodafejlesztés pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 283/2013. (XI.14.) Kt. számú határozat módosításáról

- 297/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel

- 298/2013.(XI.28.) Kt. számú határozata Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője vezetői pótlékának, kereset-kiegészítésének megállapításáról szóló 248/2013. (IX.30.) Kt. számú határozat módosításáról

- 299/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzat véleménye az általános iskola felvételi körzethatáráról

- 300/2013. (XI.28.) Kt. számú  határozata a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

- 301/2013. (XI.28.) Kt. számú  határozata A Városi Kincstárral mezőgazdasági ingatlanokra kötött haszonkölcsön szerződés módosításáról

- 302/2013. (XI. 28.) Kt. számú  határozata Jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról

- 303/2013. (XI.28.) Kt. sz.  határozata A NYÍRREHAB-TEX Kft. Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlanon lévő ingatlanrész bérletére vonatkozó kérelméről

- 304/2013. (XI.28.) Kt. számú határozata Utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos elvi állásfoglalása

- 305/2013. (XI.28.) Kt. számú  határozata Dancsné Orosz Katalinnal a tiszavasvári 6651 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról     +Melléklet

- 306/2013.(XI.28.) Kt. számú határozata Nácsáné Dr. Kalán Eszter, a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezetője közalkalmazotti kinevezésének jóváhagyásáról

 

Advertisement