Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Szeptember Nyomtatás

218/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 7/2011.(II.14.) rendelet I. féléves végrehajtásáról

219/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat: Beszámoló az iskola egészségügyi ellátásáról.

220/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

221/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központja 2011. évének I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

222/2011.(IX.15.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2011. évi költségvetésének módosításáról

223/2011. (IX. 15.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

224/2011.(IX.15.) Kt. sz. határozata „Beruházás a XXI. századi iskolába” hitel teljes kiegyenlítéséről és az óvadékból felszabaduló OTP Optima befektetési jegyek értékesítéséről

225/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési eljárás lefolytatásához bírálati szempontok meghatározásáról

226/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat: Együttműködési Megállapodás kötése a New Age Challenge Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal

227/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat :Vállalkozói kezdeményezés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására

228/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

229/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat az Értékesítés-Marketing Kft-vel kötött használati szerződés felülvizsgálatáról

230/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat az elcserélni kívánt - önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. I/3. sz. alatti és a magántulajdonban lévő Tiszavasvári, Kabay János u. 35. sz. alatti - ingatlanok értékkülönbözetéről

231/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a Kossuth Lajos – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról

232/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti nem lakás célú helyiség fiókpostaként történő hasznosításáról

233/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról

234/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat rendezvények megtartásához szükséges mobil eszközök beszerzésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

235/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat horgásztó kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról

236/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a Városi Piac lefedésének érdekében pályázat benyújtásáról

237/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat fóliasátor kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról

238/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a Városi Strandfürdő fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról

239/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat sportpálya kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról

240/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat belterületi önkormányzati utak felújítása érdekében pályázat benyújtásáról

241/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat óvoda felújítása érdekében pályázat benyújtásáról

242/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári, Kossuth u. 39. sz. alatti társasház lépcsőházi nyílászáróinak cseréjéről

243/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményben megvalósítandó épületenergetikai fejlesztés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

244/2011. (IX.28.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

245/2011. (IX.28.) Kt. sz. határozat a Városi Piac 2010. augusztus 1. napja és 2011. szeptember 14. napja közötti üzemeltetéséhez kapcsolódó elszámolás

246/2011. (IX.28.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

247/2011. (IX.28.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

248/2011.(IX.28.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek csökkentése végleges létszámcsökkentésből következően

249/2011.(IX.28.) Kt. sz. határozat a Városi Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek további csökkentéséről

250/2011. (IX.28.) Kt. sz. határozat (amely az 5/2011.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának megalkotása

251/2011. (IX.28.) Kt. sz. határozat (amely az 5/2011.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül) a Tiva-Szolg Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

252/2011. (IX.28.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól

253/2011. (IX.28.) Kt. sz. határozat a Városi Strandfürdő nyitva tartásáról és szolgáltatási díjairól 

 

Advertisement