Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Október Nyomtatás

255/2011.(X. 4.) Kt. sz. határozat: Javaslattétel a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ megbízott intézményvezetői megbízásának visszavonásáról

256/2011.(X. 4.) Kt. sz. határozat: Javaslattétel a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetői pályázati feltételeire

257/2011.(X.04.) Kt. sz. határozat a Művelődési Központ és Könyvtár– határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

258/2011. (X.4.) Kt. számú határozata a magántulajdonban lévő, tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú ingatlant terhelő visszavásárlási jog törléséről

259/2011. (X. 4.) Kt. számú határozata A „Vasvári Pál Agro Kft. tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről” szóló 158/2011. (VI.23.) Kt. számú határozat módosításáról

260/2011. (X.13.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményben megvalósítandó épületenergetikai fejlesztés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

261/2011. (X. 13.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan telekalakításáról

262/2011. (X.13.) Kt. számú határozata Testvérvárosi kapcsolat létrehozása az iráni Ardabil városával

263/2011. (X.17.) Kt. számú határozata az elcserélni kívánt - önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. I/3. sz. alatti és a magántulajdonban lévő Tiszavasvári, Kabay János u. 35. sz. alatti - ingatlanok értékkülönbözetéről szóló 230/2011. (IX.15.) Kt. számú határozat módosításáról

264/2011. (X.27.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

265/2011. (X. 27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve

266/2011.(X.27.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról

267/2011. (X.27.) Kt. számú határozata gépkocsi-tárolók cseréjére vonatkozó szándéknyilatkozatról magánszemélyek részére

268/2011. (X.27.) Kt. számú határozata A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról

269/2011. (X.27.) Kt. számú  határozata a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

270/2011. (X.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére történő használatba adásáról

271/2011. (X.27.) Kt. számú határozata Az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról

 

Advertisement