Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban

Szavazás

November Nyomtatás

273/2011.(XI.03.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

274/2011. (XI.3) Kt. sz. határozat a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért Közalapítvány” kuratóriuma tagjának és elnökének megbízásáról

275/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozata a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának fűtéssel és melegvízzel történő ellátása

276/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

277/2011. (XI. 29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan „PRO-TEAM” Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról

278/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata Tájékoztató a lakótelepi fűtéskorszerűsítésről

279/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény épületenergetikai fejlesztésére elnyert uniós támogatás visszamondásáról 280/2011.(XI.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 3/4 éves időarányos teljesítéséről és a 2012. évi költségvetés koncepciójáról

280/2011.(XI.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 3/4 éves időarányos teljesítéséről és a 2012. évi költségvetés koncepciójáról

281/2011. (XI. 29.) Kt. számú határozata a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

282/2011. (XI. 29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) és a államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 125/2010. (VI.24.) Kt. sz. határozatát és annak 140/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozatával való módosítását az alábbiak szerint módosítja:

283/2011. (XI. 29.) Kt. számú határozata (amely az 5/2011. (XI. 29.) számú alapítói határozatnak minősül) Tiva-Szolg Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról

284/2011.(XI.29) Kt. számú határozata A Művelődési Központ és Könyvtár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról

285/2011.(XI.29) Kt. számú határozata A Művelődési Központ és Könyvtár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról

286/2011.(XI.29) Kt. számú határozata A Művelődési Központ és Könyvtár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról

287/2011.(XI.29) Kt. számú határozata A Művelődési Központ és Könyvtár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról

288/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata a temetői díjtételek felülvizsgálatáról

289/2011. (XI. 29.) Kt. számú határozata az önkormányzati tulajdonban lévő Strandfürdő Kft. értékesítésének előkészítéséről

290/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata A „Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett” című eredményes pályázat visszamondásáról

291/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata „A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése” című eredményes pályázat visszamondásáról

292/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata „A gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, felújítása” című eredményes pályázat visszamondásáról

293/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata „Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén” című eredményes pályázat visszamondásáról

294/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata Az Ifjúsági Tábor fejlesztése érdekében 2001. évben megvalósult pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

295/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári belterületi vízrendezése érdekében pályázat benyújtásáról

296/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata Járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításáról

297/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról

298/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata Tájékoztató a szociális és gyermekjóléti intézmények működtetésének átvételéről

299/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata Tájékoztató a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról

300/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztés a Tiszavasvári Kistérségi Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben.” című pályázat benyújtásáról

301/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata Intézményi fűtéskorszerűsítésről

302/2011. (XI.29.) Kt. számú határozata önkormányzati tulajdonú gépkocsi-parkolóhelyek bérbeadása a TAVE TRADE Kft. részére

303/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Advertisement