Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Március Nyomtatás

A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény épületenergetikai pályázatának eredményéről

„Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala épületében” című pályázat benyújtásáról

 

Napelem mező kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról

A Gyári lakótelep egyes lakótömbjeinek fűtési rendszer-kiváltásához
önkormányzati terület biztosításáról

Az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek hasznosításáról

A 1569 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú út szélesítéséről

A Taxo Consult Kft. Térségi Szolgáltató Házban lévő iroda használatára vonatkozó kérelméről

a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról

A tiszavasvári 0289/25 hrsz-ú, magán tulajdonban lévő ingatlan egy részének ingyenes használatba vételéről

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Tiszavasvári város 2010. évi közrend- közbiztonságáról szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról

a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2010. évben végzett tevékenységéről

a  Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért  Közalapítvány 2010. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról

a szociális rendelet módosításának előkészítéséről

a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek megállapításáról szóló 31/2004.(XII.01.) rendelet módosításának előkészítése

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2011-2014 évekre szóló gazdasági programjáról

A Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének szakmai beszámolója a 2006-2010 között végzett közművelődési, közgyűjteményi munkáról

a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

A Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett című pályázat eredményéről

A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése című pályázat eredményéről

A gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, felújítása című pályázat eredményéről

Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén című pályázat eredményéről

a helyi önkormányzat 2011. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

a helyi önkormányzat 2011. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2011. évben munkabérhitel biztosításáról

Tiszavasvári Város Kulturális Koncepciójának módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata és Szorgalmatos Község Önkormányzata között a települések közigazgatási határvonala kiigazítása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról

a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

a polgármester helyettesítéséről a társulási tanács ülésein

a tiszavasvári 2844 hrsz-ú könyvár megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Nyers Ferenc Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. I/1. szám alatti jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról szóló 275/2009. (XI.26.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről

a Városi Piac bérleti jogviszonyának felmondásáról

a 2011. március 4. napján indult belvíz-védekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről

a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

A Kabay úti gyalog- és kerékpárút építési munkáit megvalósító kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

Pályázat benyújtásáról a 7/2011. (III.7.) BM rendelet által kiírt felhívásra
 

 


 

 

Advertisement