Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Május Nyomtatás

97/2011. (V.2.) Kt. sz. határozat a 91/2011. (IV. 21.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására pályázat benyújtásáról

98/2011. (V.2.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról

99/2011.(V.2.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövidlejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

100/2011.(V.2.) Kt. sz. határozat a Városi Sportcsarnok és egyéb sportlétesítmények jövőbeni üzemeltetése

101/2011.(V.2.) Kt. sz. határozat a Városi Kincstár engedélyezett álláshelyei számának növeléséről

102/2011. (V. 2.) Kt. sz. határozat a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról

103/2011. (V.2.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

104/2011. (V.2.) Kt. sz. határozat a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges épület felújításához kivitelező kiválasztásáról

105/2011.(V.5.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövidlejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és a 99/2011.(V.2.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről

106/2011. (V.10.) Kt. sz. határozat a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről

107/2011. (V.10.) Kt. sz. határozat a szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről,

108/2011. (V.10.) Kt. sz. határozat az egyes szociális feladatok egyházi fenntartásba történő átadásának előkészítéséről

109/2011. (V.10.) Kt. sz. határozat a tiszavasvári 2291/16 hrsz-ú Családok Átmeneti Otthona hőközpontja egy részének értékesítéséről

110/2010. (V.26.) Kt. sz. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

111/2011.(V.26.) Kt. sz. határozat a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről

112/2011.(V.26.) Kt. sz. határozat a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és a 2011. évi üzleti tervéről

113/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodásról

114/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodásról

115/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről

116/2011.(V.26.) Kt. sz. határozat a TIVA-Szolg Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és a 2011. évi üzleti tervéről

117/2011.(V.26.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről

118/2011.(V.26.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálóijelentéséről és a 2011. évi üzleti tervéről

119/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló 299/2009. (XII.22.) Kt. számú határozat módosításáról

120/2011.(V.26.) Kt. sz. határozat a Piano Feast Management Koncertrendező Kht. „v.a.” végelszámolásáról, a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat tudomásul vételéről

121/2011.(V.26.) Kt. sz. határozat a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2010. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről

122/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

123/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásához szükséges pályázat kiírásáról és a pályázati eljárás meghatározásáról

124/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat Városi Kincstár – határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

125/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos pályázat eredményéről

126/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületének tetején napelemek elhelyezésével kapcsolatos 43/2011. (III.7.) Kt. számú határozat módosításáról

127/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  2010. évi ellátásáról

128/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat a Térségi Szolgáltató Házban lévő iroda használatba vevője személyében történő változásról

129/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat Jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról

130/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat a Losonczi és Losonczi Kft. önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről


 

 


 

 

 

 

Advertisement