Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Július Nyomtatás

167/2011. (VII.11.) Kt. sz. határozat a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése

168/2011. (VII.11.) Kt. sz. határozat a tiszavasvári 2844 hrsz-ú könyvtár megnevezésű ingatlan értékesítéséről

169/2011. (VII.11.) Kt. sz. határozat a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről

170/2011. (VII.11.) Kt. sz. határozat: testvérvárosi kapcsolat létrehozása a kínai Yichun városával

171/2011. (VII.21.) Kt. sz. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

172/2011. (VII. 21.) Kt. sz. határozat a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola 2010/2011. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolójáról

173/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Művelődési Központ és Könyvtár– határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

174/2011.(VII.21.) Kt. sz. határozat a TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról

175./2011. (VII. 21.) Kt. sz. határozat  Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megbízásáról

176/2011. (VII. 21.) Kt. sz. határozat: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

177/2011.(VII.21.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2011. évi I. félévi szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

178/2011.(VII.21.) Kt. sz. határozat: a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosítása

179/2011.(VII.21.) Kt. sz. határozat a Városi Strandfürdő gyógyfürdővé minősítése és elnevezése használatának engedélyeztetéséről

180/2011. (VII.21.) Kt. sz. határozat a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat saját erejének biztosításáról  + melléklet

181/2011.(VII.21.) Kt. sz. határozat a munka-és tűzvédelmi feladatok ellátására létesített megbízási szerződés felmondásáról

182/2011.(VII.21.) Kt. sz. határozat önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

183/2011. (VII. 21.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Általános Iskola 2010/2011. tanévi működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2011/2012. tanév előkészületeiről szóló beszámolóról  + melléklet

184/2011. (VII.21.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Általános Iskola 2011/2012-es tanévet érintő oktatásszervezési változásairól

185/2011. (VII.21.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Általános Iskola 2011/2012-es tanévet érintő oktatásszervezési változásaihoz

186/2011. (VII. 21.) Kt. sz. határozat az Egyesített Óvodai Intézmény 2010/2011. nevelési évi működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2011/2012. nevelési év előkészületeiről szóló beszámolóról

187/2011. (VII. 21.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2010/2011. tanévi működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2011/2012. tanév előkészületeiről szóló beszámolóról

188/2011.(VII.21.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövidlejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről

189/2011. (VII. 21.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

190/2011. (VII.21) Kt. sz. határozat a tiszavasvári központi orvosi ügyelet Ügyeleti Szabályzatáról

191/2011.(VII.21.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére

 

Advertisement