Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Február Nyomtatás

 

- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2011. évi költségvetéséről

- a Magyarországi Magiszter Alapítvány tiszavasvári telephelyei 2010. évi költségvetésének beszámolójáról

- a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról

- A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosítása

- A Lippai és Lippai Kft. Köztemető üzemeltetésével összefüggő gazdálkodásának ellenőrzéséről és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról

- a Tiszavasvári Városi Televízió 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- a Tiszavasvári Sportegyesület 2010. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról

- a Tiszavasvári Média Egyesület 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- a Vasvári Hírmondó 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága iroda használatával kapcsolatos kérelméről

- A „Városi Strandfürdő fejlesztése” tárgyú, 225/2008. (X.16.) Kt. számú határozattal kapcsolatos állásfoglalásról

- a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról

- a Tiszavasvári Városi Kincstár ideiglenes időtartamra szóló intézményvezetői megbízásáról

- a Tiszavasvári Városőrség felállításával és működtetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről

- Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

- a 2010. december 30. napján indult belvízvédekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről szóló 10/2011. (I.20.) Kt. számú határozat módosításáról

- A „Szociális Városrehabilitáció Tiszavasvári Bűdi akcióterületén” című pályázat hiánypótlásához kapcsolódó lakóépület felújítási alapról és együttműködési megállapodásról

- „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban” című pályázat benyújtásáról

- A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. bérleti díjának emelésétől való eltekintés iránti kérelméről

- A Városi Piac bérleti díjának emeléséről

- Tiszavasvári Város Sportkoncepciója módosítása

- a Losonczi és Losonczi Kft. - az önkormányzati tulajdonban lévő, tiszavasvári 0759/12 hrsz-ú árok, ingatlan-nyilvántartási állapotának rendezésére vonatkozó - kérelméről

- Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a 2011. február 1. napján indult belvíz-védekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről

- Pályázat benyújtásáról HM inkurrens anyagok ingyenes átruházására

 

Advertisement