Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Március Nyomtatás

 

- 60/2013. (III.5.) Kt. számú határozata a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás mely, a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2/2013. (III.5.) számú alapítói határozatának minősül

-  61/2013. (III.21.) Kt. számú  határozata a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett pályázat elbírálásáról mely, a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 3/2013. (III.21.) számú alapítói határozatának minősül
 

- 62/2013.(III.21.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények vezetői illetménykiegészítésének felülvizsgálatáról szóló 150/2009. (VI.18.) Kt. számú határozat módosításáról

- 63/2013.(III.21.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár és Tiszavasvári Város Önkormányzata intézményei közötti együttműködési megállapodásokról +Melléklet1 +Melléklet2 +Melléklet3

- 64/2013. (III.21.) Kt. számú határozata a Védőnői Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

- 65/2013. (III.21.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 

- 66/2013. (III.21.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, VASÉP Vasipari Kft. által benyújtott kezdeményezésről

- 67/2013. (III.21.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Krúdy Gyula lakótelep lakói által benyújtott kezdeményezésről

- 68/2013. (III.21.) Kt. számú határozata Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról     +Melléklet

- 69/2013. (III.21.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése ÉAOP-5.1.2/02-11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról     +Melléklet

- 70/2013.(III.21.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 71/2013.(III.21.) Kt. számú határozata (amely a 3/2013.(III.21.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2013. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

- 72/2013.(III.21.) Kt. számú határozata (amely a 1/2013.(III.21.) számú alapítói határozatnak minősül) A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2013. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

- 73/2013.(III.21.) Kt. számú határozata (amely a 4/2013.(III.21.) számú alapítói határozatnak minősül) A Városi Strandfürdő Kft. 2013. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
 

- 74/2013. (III.21.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről

- 75/2013. (III.21.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatának megalkotásáról

- 76/2013. (III.21.) Kt. számú határozata a helyi önkormányzat 2013. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

- 77/2013. (III.21.) Kt. számú határozata a helyi önkormányzat 2013. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

- 78/2013. (III.21.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tulajdon szerzése a tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 69/3882-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan

- 79/2013. (III.21.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének felújításáról

- 80/2013. (III.21.) Kt. számú határozata A KIK Tiszavasvári Tankerülete részére történő önkormányzati irodák bérbeadásáról szóló határozat módosításáról

- 81/2013. (III.21.) Kt. számú határozata Magántulajdonú ingatlanokra történő szolgalmi jog bejegyzéséről

- 82/2013. (III.21.) Kt. számú határozata Vida Miklósné volt bérlő lakbérhátralék elengedésére vonatkozó kérelméről

- 83/2013. (III.21.) Kt. számú határozata a Művelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervéről

- 84/2013. (III.21.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Diáksportegyesület által elnyert pályázat megvalósításában történő önkormányzati részvételről szóló 135/2012. (VI.28.) Kt. számú határozatban foglaltak megerősítése

 

Advertisement