Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Január Nyomtatás

 

 -Önkormányzati bérlakások értékesítéséről

-Tiszavasvári város időszaki lapja kiadói teendőinek ellátásáról

-„A Kabay János Általános Iskola tornaterem férőhely gondjainak megoldásáról” szóló 184/1999. (VIII.12.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről

-Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

-a „Görland” Extrém Sportpálya felügyeletének megoldásáról

-a tiszavasvári 1537 hrsz-ú, valamint a 1538 hrsz-ú, lakóház udvar megnevezésű, ingatlanok megvásárlásáról

-a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2008. évi költségvetéséről

-A Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásáról

-Az Egészségügyi Komplexum pályázata elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

-A végelszámolás alatt lévő Tivabusz Kft. vagyonának hasznosításáról

-A BORSOD VOLÁN ZRt. autóbusz-járatok megszüntetéséről szóló tájékoztatásának tudomásulvételéről

-Tiszavasvári Város csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítése című pályázat benyújtásáról

-Tiszavasvári Város Esélyegyenlőségi Programjáról és a település helyzetelemzéséről

-A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság alapító okiratának és a feladatellátásról szóló megállapodás módosításáról

-az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi jelzéséről

-a 2008. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokról

-a tiszavasvári 2353 hrsz-ú, lakóház udvar megnevezésű, valamint a tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú, telephely megnevezésű ingatlanok értékesítéséről

 

Advertisement