TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2018. augusztus 29. (szerda) 8.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.         Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának eredményéről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 név szerinti szavazás

 

 

2.        Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő     

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

3.         Egyebek

 

 

ZÁRT

 

4.         Előterjesztés a KB-Solution Bt. vételi szándékáról a Dessewffy kastély és kastélyparkra vonatkozóan

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető       

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

 

5.         Előterjesztés Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszűnéséről, új ügyvezető megválasztásáról, a Kft. alapító okiratának módosításáról (3 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető       

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

Tiszavasvári, 2018. augusztus 28.

 

Sipos Ibolya

általános helyettesítésre megbízott

lpolgármester