TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2016. június 23-án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről, 2016. évi működési támogatásáról, illetve a saját tőke pozíciójának javításáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

3.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4.      Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője által benyújtott pályázatokról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

5.      Előterjesztés a Kornisné Központ Vasvári Pál utca 87. szám alatt lévő kazán felújításáról, cseréjéről és a hozzá tartozó fűtésrendszer csőhálózatának korszerűsítési munkálatai kiadásainak fedezetére szolgáló hosszú lejáratú hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.      Előterjesztés „Védőháló Tiszavasváriban” című benyújtandó pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttműködésről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.      Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjének tájékoztatásáról a 2016/2017. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról, valamint a Kormányhivatali ellenőrzés során megállapított hiányosságokra vonatkozó intézkedési tervéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.      Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2017-2019 időszak között bemutatásáról szóló 37/2016. (II.15.) Kt. számú határozat módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

10.  Előterjesztés a fogyatékos személyek ellátásának 2016. évi finanszírozására vonatkozó végleges feladat ellátási szerződés elfogadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés a konténeres hulladékszállítási szerződés felülvizsgálatáról. 

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi Lakás felújítási Tervéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

13.  Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosításáról a TSE részére a 2016/17-es bajnoki évre.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.  Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 10. sz. alatti gépkocsi tároló használatba adásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.  Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiség Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.  Előterjesztés a Nyírrehab-Tex Nonprofit Kft. áramcsatlakozási költség megosztására vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről. 

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

18.  Egyebek

-          Előterjesztés a Lurkó-Kuckó Óvoda épületének felújítását elvégző kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

-          Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

 

-          Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázatai saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló pályázati eljárást lezáró 167/2016.(V.26.) Kt. számú határozat módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

-          Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló pályázati eljárást lezáró 168/2016.(V.26.) Kt. számú határozat módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

ZÁRT ÜLÉS

 

  1. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról. (5 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               1. határozat-tervezet egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                                               2. határozat-tervezet egyszerű többség(jelenlévő képviselők több, mint fele)

                                               3. határozat-tervezet minősített többség (7 fő képviselő)

                                               4. határozat-tervezet egyszerű többség(jelenlévő képviselők több, mint fele)

                                               5. határozat-tervezet egyszerű többség(jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. behajthatatlan kintlévőségeivel kapcsolatos döntésről. 

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Károly Róbert u. 2/a. szám alatti önkormányzati társasház emeleti lakásának bérbeadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

      Tiszavasvári, 2016. június 17.                           

 

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester