TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2016. május 19–én (csütörtök) 8:00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása

 

Napirendi javaslat:

 

1.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                               Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                     Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

 

2.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2015. (II.19.) rendelet végrehajtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

 

3.       Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2015. évi közrend-és közbiztonságáról szóló éves értékelő jelentéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

4.       Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2015. évben végzett tevékenységéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

5.       Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

6.       Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

7.       Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

8.       Előterjesztés a Kelet- Környezet Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                     Girus András osztályvezető

Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

9.       Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2015. éves beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

10.   Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

11.   Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

12.   Előterjesztés a ravatalozó felújítása érdekében pályázat benyújtásáról.

Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                     Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

13.   Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

14.   Előterjesztés a Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

15.   Előterjesztés Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti üres nem lakás célú helyiség Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület részére történő bérbe adásáról.

Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele

 

16.   Előterjesztés a Gávavencsellő 1453 hrsz alatti ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

 

17.   Előterjesztés Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

18.   Egyebek

 

-          Előterjesztés a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtandó pályázatokról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

-          Előterjesztés a Terület –és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyásáról. (Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

ZÁRT ÜLÉS

 

19.   Előterjesztés a Vasvári Pál Gyermekdíj odaítéléséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

 

20.   Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. belső ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

21.   Egyebek

 

-          Előterjesztés a tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetéséről szóló szerződés módosításáról. (Az előterjesztés a testületi ülés előtt került kiosztásra.)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

      Tiszavasvári, 2016. május 13.                            

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester