TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2016. április 14–én (csütörtök) 8:00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása

 

Napirendi javaslat:

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2016. (II.15.) KT. sz. határozata elleni törvényességi felhívásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés a fogyatékos személyek ellátásának átmeneti finanszírozása tárgyában kötendő megállapodás jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

3.      Egyebek

 

-          Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény dolgozóinak 2016. április 20-ára meghirdetett pedagógus sztrájkban való részvételével kapcsolatban.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

ZÁRT ÜLÉS

-          Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozataláról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

 

       Tiszavasvári, 2016. április 12.                                         

 

 

      Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester