TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. szeptember 23–án (kedd) 16.15 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: pályázati határidők

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda épületének komplex energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtásáról szóló határozat módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés területi együttműködést segítő programok kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés a védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 számú támogatással megvalósuló „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” elnevezésű projekt saját erejének biztosítására szolgáló hitelkeretből történő lemondásról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Tájékoztató a képviselők részére biztosított internet előfizetéssel és számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos eljárásról, tekintettel az önkormányzati választásra.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

6.      Egyebek

 

Tiszavasvári, 2014. szeptember 22.                             

   Dr. Fülöp Erik

                                                                                                   polgármester