TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. szeptember 11–én (csütörtök) 14:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeltének módosításáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

               

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2014. (II.24.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Dr. Reznek Márta köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

                                               Szociális és Humán Bizottság

                              

 1. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a KEOP 2014-4.10.0/F számú pályázati konstrukció kapcsán lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményéről és a „Tiszavasvári Varácsceruza Óvoda épületének komplex energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Központi Orvos Rendelő külső homlokzata felújítási módjának és a kivitelezőjének kiválasztásáról.  

            Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet és a Védőnői Szolgálat áthelyezésének költségeiről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Szociális Szövetkezet létrehozására vonatkozó javaslatról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Tájékoztatás Tiszavasvári, Kossuth Lajos utcához kapcsolódó zöldfelületek környezetrendezéséről

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

/

                                                             

 1. Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról.   

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

                              

 1. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt önkormányzati ingatlanra fennálló használati jogának áthelyezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti társasház tetőszigetelésről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakásokban bérlő által végzendő ablakcsere támogatásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 1. Egyebek

 

-          Előterjesztés az Integrációs óvodai fejlesztő program a Minimanó Óvodában című pályázat megvalósításáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

-          Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

-          Előterjesztés az „Itthon vagy Magyarország- szeretlek” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                

Tiszavasvári, 2014. szeptember 5.                             

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester