TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. július 31–én (csütörtök) 14:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

               

 1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 22/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről. (1 rendelet, 1 határozat)

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                               Dr. Losonczi Márta köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                              

 1. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt saját erejének biztosítására szolgáló hitelkeretből történő lemondásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

 

 1. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 2013/2014. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság                                      

 

 1. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény 2013/2014-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2014/2015-ös nevelési év előkészületeiről.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

Véleményezi:                    Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda tetőszigetelési munkálatait végző vállalkozó kiválasztásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

                                               Dr. Losonczi Márta köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2013. év I. félévében végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Polgárőrség támogatásáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

  

 1. Előterjesztés a 2014. évi közmunka programok jóváhagyásáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által megvalósított illetve megvalósítani kívánt beruházások elfogadásáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                              

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés a KEOP 2014-4.10.0/N számú pályázati konstrukció kapcsán lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményéről és a „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” című pályázat benyújtásáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés a TIVA-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                               Dr. Losonczi Márta köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep értékesítéséről. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által végzendő sportfejlesztési program megvalósításához szükséges önrész jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés a fogyatékos személyekre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozat jóváhagyásáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Kincstár és a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ közötti együttműködési megállapodás módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés az egészségügyi feladatellátás érdekében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a tiszavasvári 0356 hrsz-ú, un. tóaljai területre kötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakásokban bérlő által végzendő ablakcsere támogatásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

                                               Szociális és Humán Bizottság

  

 1. Előterjesztés Dr. Tolna Klára háziorvos kérelméről. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a járóbeteg szakellátás fogászati röntgen óraszámának megvizsgálásáról szóló tájékoztatásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye intézményvezetői megbízásának betöltésére vonatkozó javaslattételről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Dr. Losonczi Márta köztisztviselő

              Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés Kitüntető Díjak odaítéléséről.

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés ápolási díjjal kapcsolatos fellebbezésről.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildik jegyző

Témafelelős:                      Nánási Jánosné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

Véleményezi:                      Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2014. július 25.                             

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester