TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. február 20–án (csütörtök) 14:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

                              

2.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről.     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Városban a közterületek elnevezésének eljárás rendjéről és a házszámozásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó  jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

4.Előterjesztés a hirdetmények és plakátok közterületen való elhelyezéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)              

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

                                  

           

5.Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári óvodájának 2014. évi költségvetéséről, illetve beszámolójáról a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. (Két határozat-tervezet)     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik  polgármester

Témafelelős:                      Girus András  osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése ÉÁOP 5.1.2/D2-11-2011-0035. pályázat saját erőbiztosítására szolgáló 1-2-13-4400-0165-3 számú hitelszerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik  polgármester

Témafelelős:                      Girus András  osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

                                              

 1. Előterjesztés férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉÁOP-4.11./A/11. pályázat támogatást megelőlegező 1-2-13-4400-0232-8 számú és a saját erő biztosítására szolgáló 1-2-13-4400-0230-6 számú hitelszerződésének módosításáról. (Két határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik  polgármester

Témafelelős:                      Girus András  osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

9.      Előterjesztés az egészségügyi feladatok kiszervezésének megvizsgálásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

               

10.  Előterjesztés Cselekvési tervről a roma emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítésére.

            Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

            Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

11.  Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának     kiegészítéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

 

           

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2013. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2013. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum 2013. évi szakmai beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ által benyújtani kívánt pályázatok önerejének biztosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari vízközmű szolgáltató zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról. (Három határozat tervezet.)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                               Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyon gazd. csop. vezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Kincstárba kerülő gazdálkodási és egyéb feladatokkal kapcsolatos intézkedésekről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                               Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyon gazd. csop. vezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó feladat ellátási szerződés elfogadásáról.

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

                                                                   

 

 

 1. Előterjesztés Dr. Bodnár Zoltán háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés módosításáról.

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

                                                                   

 

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által történő hasznosításának felülvizsgálatáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

               

 

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Garami u. 1/a sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről szóló határozat módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés Dancsné Orosz Katalinnal a tiszavasvári 0358/19 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére  kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1.  Egyebek.

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés Opel Combo gépjármű értékesítéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)- határozat

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés B. D. elutasított önkormányzati segély iránti fellebbezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

               

 

 

 

Tiszavasvári, 2014. február 14.                              

 

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester