TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. február 13-án (csütörtök) 16.15 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: pályázati benyújtási határidő.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

  1. Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda épületének felújítása érdekében pályázat benyújtásáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 17/2014. (I.30.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

  1. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2014. február 12.                                 

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester