TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2013. február 14–én (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról. (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)     +Melléklet1     +Melléklet2

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                                minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről.     +Melléklet

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

                Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

            Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

            Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                    Szociális és Humán Bizottság

  

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2013. évi költségvetéséről.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja keretében működő járóbeteg - szakellátási feladat 2013. április 30.-át követő ellátásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

6.          Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési      kötelezettség bemutatásáról.

                Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetéséről, a Magiszter Alapítványi Iskola 2013. évi támogatásáról, illetve a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolója a 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásról.

             Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                           Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.     +Melléklet

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                     Csikós László Márk köztisztviselő

            Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló lakossági kezdeményezésekről.     +Melléklet1     +Melléklet2     +Melléklet3     +Melléklet4

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Csikós László Márk köztisztviselő

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

              Véleményezi:                                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2012. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról.    +Melléklet

                Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

              Véleményezi:                                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2012. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2012. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2012. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.     +Melléklet

            Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2012. évben végzett tevékenységéről.     +Melléklet

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2013. február 8.                                                                 

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester