TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. október 18–án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

2. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

     Előadó:                                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     

 

3. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról, és a 39/2004. (XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                  Gulyás Gabriella köztisztviselő

    Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

 

4. Előterjesztés a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására vonatkozó vállalkozói kezdeményezés visszavonásáról.     +Melléklet

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Csikós László Márk köztisztviselő

    Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5. Előterjesztés a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló kezdeményezésekről.

+Melléklet

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Csikós László Márk köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2012. évi költségvetésének módosításáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

7. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési

    tervéről.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                  Graczka István belső ellenőrzési vezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási megállapodás módosításáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

9. Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Deli Zoltán köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

 

 

11. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények működtetési jogáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Deli Zoltán köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

12. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -175/2012. (VII.26.) Kt. számú határozattal kiírt- intézményvezetői pályázatának eredményéről.

     Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     Véleményezi:                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

13. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

14. Előterjesztés a Városi Kincstár és Tiszavasvári Város Önkormányzata intézményei közötti együttműködési megállapodásokról.

+Melléklet1     +Melléklet2     +Melléklet3     +Melléklet4     Melléklet5        +Melléklet6

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                               Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

15. Előterjesztés Juhász Józsefné Tiszavasvári, Salétromkert u. 5. sz. alatti bérlő bérlakás komfortfokozatának módosítására vonatkozó kérelméről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     Véleményezi:                             Népjóléti és Sport Bizottság

                                                        

16. Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyásáról.     +Melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)    

                                                         Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság 

                                               

17. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

 

 

18. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

19. Tájékoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata ellen indított, a Gépállomás u. 3/a. szám

      alatti ingatlannal kapcsolatos kártérítési követelésről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

20. Tájékozató a Városi Kincstár volt vezetője által kezdeményezett munkaügyi per

      eredményéről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

21. Előterjesztés a 8. számú Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztásáról.

       Előadó:                                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. október 12.                                                                 

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester