TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület

 Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2012. július 26-án (csütörtök) 13.30 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.    + Melléklet1    +Melléklet2

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

                                              

2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                   Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

3/3. Előterjesztés az állattartásról szóló 46/2009. (XII. 23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                   Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

4/4. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

 

5/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium által benyújtandó pályázatokról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Deli Zoltán köztisztviselő

 

6/10. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2012. évi I. félévi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

7/11. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Konduktív Pedagógiai Intézmény intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

8/15. Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya Építési irodavezető

 

9. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

10/19. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

11/20. Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díj odaítéléséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

  

12/21.Előterjesztés a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitűntető Díj odaítéléséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

 

13/22.Előterjesztés a „Város Díszpolgára” Kitüntető Cím odaítéléséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. július 20.

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k                 

                                                                                                                           a bizottság elnöke                                                                                                                                               

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: