TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

a Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2012. július 24-én (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

    

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + Melléklet1  + Melléklet2

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

 

2/3. Előterjesztés az állattartásról szóló 46/2009. (XII. 23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                   Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

3/4. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

 

4/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium által benyújtandó pályázatokról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Deli Zoltán köztisztviselő

 

5/11. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Konduktív Pedagógiai Intézmény intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

6/13. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek csökkentéséről szóló 248/2011. (IX. 28.) Kt. számú határozat megerősítéséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Girus András osztályvezető

 

7/14. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény II. ütemben történő benyújtásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Girus András osztályvezető

                                                         

 

8/15. Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya Építési irodavezető

 

9/16. Előterjesztés a Tiszavasvári Gazdakör Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiségek használatára vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

     

 

10/17. Előterjesztés a tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanok értékesítéséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

     

                                                      

11. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

12/19. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

      intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     

 

Tiszavasvári, 2012. július 20.

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: