TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

2012. július 24-én (kedd) 17.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

                                                                                                                                                       

     

1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás kiutalásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

2. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

3/21. Előterjesztés a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitűntető Díj odaítéléséről.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

 

 

   

Tiszavasvári, 2012. július 20.

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: